• www.evdenevenakliyat34.com adlı web sitesi tüm hakları Kent nakliyat’a aittir.
  • Kent nakliyat’ın kullanıcıların kişisel bilgilerini tutmaktaki amacı sadece www.evdenevenakliyat34.com üzerinde tanımlanmış olan kendi faaliyetlerini gerçekleştirmekten ibarettir.
  • Kent nakliyat, kullanıcıların www.evdenevenakliyat34.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, gizlilik politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi kapsamakta olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.
  • Kent nakliyat, iş bu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir üçüncü kişi veya kurumalara açıklamayacaktır. Kent nakliyat, kişisel bilgileri kendi içinde müşteri profilini belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir.
  • Kent nakliyat, kişisel bilgileri gizli tutmaya azami özeni göstermeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilgilerin tamamen veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere açıklanmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
  • Kent nakliyat, iş bu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.evdenevenakliyat34.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Kent nakliyat’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri www.evdenevenakliyat34.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.